ZZP Hospitality: zelfstandig, maar niet alleen

ZZP Hospitality is dé aanvulling op jouw ondernemerschap. Jij doet waar jij goed in bent, namelijk ondernemen. En wij maken ons sterk voor de voorwaarden waaronder je dit succesvol en onbezorgd kunt doen, zoals werkbare tarieven, een betaalbare AOV en het recht op goede pensioenopbouw. Daar zijn wij goed in. Net als in het organiseren van trainingen en bijeenkomsten om jezelf verder te ontwikkelen in je vak maar ook als ondernemer. Je bent dus zelfstandig, maar niet alleen!

Qua belangenbehartiging hebben we door de Coronacrisis fors ingezet op de komst van een vangnet voor zzp’ers die hard getroffen zijn door de (gedeeltelijke) sluiting van de horeca en de rest van de hospitality sector. En met succes, gezien de ingevoerde Tozo-regeling. Door samen met andere partijen druk uit te oefenen hebben we er ook voor kunnen zorgen dat de beperkte vermogenstoets s in deze regeling, waar veel zzp’ers grote problemen mee hadden, geschrapt is.

Jouw vakorganisatie

ZZP Hospitality is onderdeel van FNV Horecabond.

FNV Horecabond, met als onderdelen ZZP Hospitality, FNV Horeca, FNV Catering en FNV Recreatie, is een moderne vakorganisatie. FNV Horecabond wordt bestuurd door een Hoofdbestuur en een Dagelijks Bestuur. Maak kennis met de leden van het Hoofdbestuur.

Missie

FNV Horecabond zet zich actief in voor sterke en aantrekkelijke sectoren. Binnen deze sectoren behartigt zij de belangen van alle werkenden in de verschillende levensfases. Zij voorziet op inspirerende en innovatieve wijze in de behoefte van (potentiele) vakkrachten. Zij is vernieuwend, flexibel en zichtbaar voor iedereen in de horeca, catering en recreatie. Vanuit het collectief en het individu zijn de kernwaarden daarbij het bevorderen van solidariteit, sociale rechtvaardigheid, scholing, ontwikkeling en duurzaamheid.

Visie

FNV Horecabond is de vakbond op het gebied van werk, inkomen en ontwikkeling voor alle werkenden in de sectoren horeca, catering en recreatie, welke in elke levensfase potentiele vakkrachten verder brengt.

FNV Horecabond voor jou!

FNV Horecabond is de vakbeweging voor mensen van alle leeftijden en achtergronden die actief zijn in de horeca, catering en recreatie. Kun je jezelf voldoende ontwikkelen? Zijn er doorgroeimogelijkheden? En houd je opdrachtgever zich wel aan afspraken en wettelijke regelingen? Het is prettig als je op iemand terug kunt vallen. Voor duidelijk advies over werk en inkomen, voor zekerheid over je werk en voor goede werkomstandigheden. Die steun vind je bij FNV Horecabond.

Bestuur

FNV Horecabond wordt bestuurd door een Hoofdbestuur en een Dagelijks Bestuur. Het Hoofdbestuur verricht beleidsvoorbereidend werk en coördineert en bewaakt de uitvoering van de bondsactiviteiten. Daarnaast stelt zij het personeelsbeleid op hoofdlijnen vast en het directiestatuut en -profiel. Het Dagelijks Bestuur is onderdeel van het Hoofdbestuur en legt verantwoording af aan het Ledencongres, het hoogste orgaan binnen de bond. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit een voorzitter (Dick Koerselman) en een secretaris-penningsmeester (Esther de Jong). Maak op de website van FNV Horecabond kennis met de leden van het Hoofdbestuur en Dagelijks Bestuur.

Contact

Telefoon 036 - 535 85 95
E-mail info@zzphospitality.nl

Maandag van 11.00 – 13.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag van 9.00 – 13.00 uur

Inloggen Mijn FNV Zzp-hospitality

Wachtwoord vergeten?
Nu registreren.