TONK

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Om zelfstandige te ondersteunen die voor geen enkele coronamaatregel in aanmerking komen en in de financiële problemen zijn beland, heeft het kabinet € 130 miljoen beschikbaar gesteld voor de TONK, Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijk Kosten.

Via de gemeente wordt hulp geboden op het moment dat een zelfstandige de rekeningen niet meer kan betalen. Gemeenten kunnen hierin hun eigen keuzes maken waardoor de regeling per gemeente kan verschillen. Belangrijke punten:

  • De focus ligt op woonkosten. Dat is meestal veruit de grootste kostenpost in een huishouden. Een tegemoetkoming maakt dus al gauw veel verschil. Dat wil overigens niet zeggen dat vergoeding voor andere noodzakelijke kosten niet mogelijk is.
  • Bij aanvragen wordt gekeken of sprake is van onvoorziene en onvermijdelijke terugval in het inkomen en naar draagkracht, die de verhouding betreft tussen het inkomen en vermogen van het huishouden en de noodzakelijke kosten.
  • Wat betreft inkomen is het actuele inkomen het uitgangspunt.
  • Wat betreft vermogen wordt alleen gekeken naar vermogen waarover direct kan worden beschikt . Vermogen dat vast zit in de eigen woning en pensioenen wordt bijvoorbeeld buiten beschouwing gelaten. Over een vrijstellingsgrens wordt nog gesproken.

Aanvraag

TONK geldt vanaf 1 januari t/m 30 juni 2021. Naar zullen vanaf 1 maart gemeenten de TONK loketten openen.

Ook kunnen zzp'ers de woningcorporatie vragen om de huur van de woning te verlagen. Dit staat beschreven in de nieuwe wet eenmalige huurverlaging voor huurders met een laag inkomen.

Inloggen Mijn FNV Zzp-hospitality

Wachtwoord vergeten?
Nu registreren.