Privacy- en cookieverklaring ZZP Hospitality

Deze privacy- en cookieverklaring is het laatst aangepast op 24 september 2020. Federatie Nederlandse Vakbeweging Horecabond (hierna: FNV Horecabond), behartigt jouw belangen als werknemer in de sectoren horeca, catering, recreatie en ZZP hospitality. ZZP Hospitality behartigt de belangen van de zzp’er. Jouw privacy is voor ZZP Hospitality van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In deze privacy- en cookieverklaring lees je welke persoonsgegevens wij verwerken via de website https://www.zzphospitality.nl/.

Onze privacy- en cookieverklaring in het kort
Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de privacywetgeving. Dit betekent dat wij: 

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonsgegevens verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring.
 • Zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens die bij ons verwerkt zijn.

Voor welke doeleinden gebruiken wij jouw persoonsgegevens?
Wij verkrijgen verschillende persoonsgegevens van jou. Per doeleinde wordt aangegeven welke gegevens wij van jou verkrijgen, met welke doel wij deze gegevens verwerken en hoelang die worden bewaard. Indien je vragen hebt of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met FNV Horecabond. De contactgegevens staan onderaan in deze privacy- en cookieverklaring.

Contact
Wanneer je het contactformulier invult, een e-mailbericht of chatbericht stuurt, ons telefonisch benadert, of op een andere manier contact met ons opneemt, dan ga je in op ons aanbod om met ons in contact te treden (uitvoering van de overeenkomst).

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Eventueel lidmaatschap
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Of je ons informatiepakket ontvangt
 • Of je onze nieuwsbrief ontvangt
 • Eventuele informatie die je zelf invult als inhoud van een bericht (jouw vraag)

We bewaren deze informatie, zolang als dat nodig is voor dit contact of tot maximaal 1 jaar nadat wij voor het laatst contact met je hebben gehad.

Informatiepakket ontvangen
Zit je erover na te denken om lid te worden van ons? Wij kunnen jou per e-mail een informatiepakket sturen om uit te leggen wat wij voor jou kunnen betekenen! Daarvoor hebben wij jouw toestemming nodig.

Hiervoor verwerken wij de volgende gegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geslacht

We bewaren deze informatie tot maximaal 1 jaar nadat wij jou het informatiepakket hebben gestuurd.

Lid worden
Als lid van ZZP Hospitality profiteer je van de vele voordelen. Je kunt uit twee pakketten kiezen als je lid wilt worden: ‘ZZP Zeker!’ en ‘ZZP Basis’. Na registratie heb jij met je eigen e-mailadres en wachtwoord toegang tot jouw eigen accountpagina op onze website (uitvoering van de overeenkomst).

Hiervoor verwerken wij de volgende gegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Betaalgegevens
 • Bedrijfsnaam
 • Of je ook in dienstverband bent
 • Eventuele informatie die je zelf invult als inhoud van een bericht (jouw vraag)

We bewaren deze informatie tot 2 jaar nadat jij je afmeldt als lid bij ZZP Hospitality. Sommige persoonsgegevens bewaren we langer, in verband met de fiscale bewaarplicht.

Aanmaken en beheren van je account
Als je lid bent geworden kun je een eigen account aanmaken op onze website en je account ook beheren (uitvoering van de overeenkomst).

Hiervoor verwerken wij de volgende gegevens:

 • Naam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Wachtwoord
 • Lidnnummer
 • IP-adres
 • Eventuele informatie die je zelf toevoegt aan je account

We bewaren deze informatie tot 2 jaar nadat jij je afmeldt als lid bij ZZP Hospitality. Sommige persoonsgegevens bewaren we langer, in verband met de fiscale bewaarplicht.

Maak je collega lid
Gelukkig ben jij al lid en weet jij welke voordelen het lidmaatschap biedt. Vertel dit ook aan jouw collega’s en wijs ze op de mogelijkheid zich online als lid van ZP Hospitality aan te melden. Als jouw collega bij het aanmelden jouw gegevens doorgeeft ontvang je 25 euro van ons zodra je collega daadwerkelijk lid is geworden. De gegevens die we bij aanmelding door je collega van je collega verwerken kun je vinden onder het kopje ‘lid worden’. Het verwerken van jouw gegevens gebeurt ter uitvoering van onze overeenkomst.

Hiervoor verwerken wij de volgende gegevens van jou:

 • Naam
 • Lidnummer
 • Adresgegevens

We bewaren deze persoonsgegevens maximaal 6 maanden nadat je de gegevens hebt ingevuld.

Ontvangen van onze nieuwsbrief, partnermails en/of ledenbladen
ZZP Hospitality stuurt nieuwsbrieven en ledenbladen. Als lid ontvang je één keer per maand de nieuwsbrief van ZZP Hospitality in je mailbox. Zo blijf je op de hoogte van al het nieuws over werk en inkomen, actuele ontwikkeling in de sector, lidmaatschapsvoordelen en nog veel meer. Hiervoor dien je toestemming te geven. 

Je kunt je daarnaast aanmelden voor de ledenvoordeel FNV nieuwsbrief, welke één keer per maand verstuurd wordt. In deze nieuwsbrief brengen we je op de hoogte van de nieuwe tijdelijke voordelen en de jaarvoordelen. Ook kun je je aanmelden voor de ledenvoordeel FNV partnermail. Vanuit Ledenvoordeel FNV wordt er ongeveer vijf keer per jaar een partnermail verstuurd. In de partnermailings staat het aanbod van één (jaar)voordeel centraal. Daarnaast bevatten deze mails handige tips en adviezen van de (jaar)partner. Hiervoor dien je toestemming te geven.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Je lidmaatschapsgegevens

Indien je geen lid bent maar toch onze nieuwsbrief wilt ontvangen, verwerken wij de volgende gegevens:

 • E-mailadres

Wij bewaren jouw gegevens totdat je aangeeft geen nieuwsbrieven of ledenbladen meer te willen ontvangen. Je hier kunt hiervoor een e-mail sturen communicatie@fnvhorecabond.nl. Elke nieuwsbrief bevat ook een afmeldlink. 

Downloaden van de informatiefolders
Je kunt ook op onze website informatiefolders downloaden, om goed voorbereid aan de slag te gaan.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

We bewaren deze gegevens maximaal 1 jaar nadat je de informatiefolder hebt gedownload.

Werken bij ZZP Hospitality
Heb je gereageerd op één van onze vacatures of heb je een open sollicitatie ingestuurd? Dan verwerken wij persoonsgegevens van jou om jouw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, en ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst.  

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens: 

 • NAW-gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Curicculum Vitae
 • Motivatiebrief
 • Eventuele overige informatie die je meestuurt met jouw sollicitatie  

Jouw sollicitatiegegevens bewaren wij tot maximaal 6 weken nadat de functie is vervuld. Wij bewaren deze gegevens zodat wij contact met je kunnen opnemen in het geval de functie binnen de proeftijd opnieuw vrijkomt. Wanneer we jou op dit moment geen functie kunnen aanbieden, kunnen we – met jouw toestemming – de sollicitatiegegevens nog een jaar langer bewaren. Je kunt je toestemming op elk moment intrekken door ons een e-mail te sturen. Indien je bij ons komt werken, bewaren wij jouw sollicitatiegegevens in je personeelsdossier. Dit dossier wordt bewaard zolang dit noodzakelijk is en ten aanzien van de sollicitatiegegevens tot maximaal 2 jaar na indiensttreding. 

Een social media- en internet-onderzoek kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure. Dit is noodzakelijk om te kunnen waarborgen dat bij het aannemen van nieuw personeel ons imago in stand blijft, wij doen dit dan ook op basis van ons gerechtvaardigde belang. Wij zoeken hiervoor op jouw naam op Google, en jouw eventuele profiel op diverse social media. Dit uiteraard voor zover deze profielen openbaar zijn; wij zullen je niet vragen om ons toegang te verlenen tot een afgeschermde social media-pagina of een connectie met ons te maken. De resultaten van het onderzoek worden met jou besproken. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, dan kun je dit per e-mail aangeven op het moment dat je solliciteert. 

Wanneer kunnen we jouw persoonsgegevens delen met derden?
FNV Horecabond deelt jouw gegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • dat nodig is om de overeenkomst met jou uit te voeren;
 • jij hier toestemming voor geeft;
 • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

De partijen die in onze of jouw opdracht persoonsgegevens verwerken, zijn:

 • IT-leveranciers en -dienstverleners
 • Cookiedienstverleners
 • Betalingsdienstverleners
 • Marketingbedrijven
 • Tevredenheidsonderzoeksbureaus
 • Contactcenter
 • Externe consultants

Om onze dienst aan jou te kunnen verlenen, kan FNV Horecabond jouw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). FNV Horecabond doet dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens.

Social media buttons
Op onze website maken wij gebruik van social media buttons, welke jou doorgeleiden naar de social media platforms. Je krijgt hierdoor de optie om ons te volgen en om content te delen binnen het netwerk. Ook zal je advertenties tegenkomen op jouw social mediapagina. De buttons zijn werkzaam vanwege stukjes code welke afkomstig zijn van de social medianetwerken. Als je wilt weten wat de social media platforms doen met je persoonsgegevens, lees dan de desbetreffende privacyverklaring: 

Deze social mediabedrijven zijn gevestigd in de Verenigde Staten en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Wij zijn ons ervan bewust dat het Privacy Shield ongeldig is verklaard op 16 juli 2020 door het Hof van Justitie van de Europese Unie. Wat de gevolgen hier praktisch van zijn moet nog blijken. Wij zijn momenteel bezig met het onderzoek naar de effecten en mogelijkheden die wij als organisatie kunnen treffen. Zodra hier meer duidelijk over is, passen wij onze werkwijze én privacy- en cookieverklaring hierop aan.

Worden jouw persoonsgegevens beveiligd?
ZZP Hospitality neemt passende technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

Internet en cookies
Op onze websites gebruiken we cookies van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat.

Deze cookies verzamelen de volgende gegevens van jou:

 • IP-adres
 • Cookie-ID
 • Website- en klikgedrag
 • Referrer-URL

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om jouw akkoord voor het gebruik van cookies.

In- en uitschakelen van cookies
In jouw webbrowser kun je instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer je hiermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van jouw browser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen, voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van jouw browser.

Welke privacyrechten heb je?

 • Recht op inzage: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien.  
 • Recht op rectificatie: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.  
 • Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en tegen direct marketing.  
 • Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen. 
 • Recht om jouw toestemming in te trekken: indien je ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens te verwerken, dan kun je deze toestemming op ieder moment intrekken. 
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen aan een derde partij.  
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kun je ons verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegeven (al dan niet tijdelijk) te beperken. 

Bij jouw verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren. Wij vragen hiervoor (identificatie)gegevens op om er zeker van te zijn dat jij de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

Wij zullen in principe binnen een maand aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter met twee maanden worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij jou daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Indien je één van je rechten wilt uitoefenen, dan kun je dat kenbaar maken via privacy@zzphospitality.nl.  

Wijzigingen in de privacy- en cookieverklaring
ZZP Hospitality behoudt zich het recht voor deze privacy- en cookieverklaring te wijzigen. Je wordt verzocht deze privacy- en cookieverklaring regelmatig te raadplegen zodat jij op de hoogte bent van wijzigingen.

Klacht indienen
Als je vindt dat wij niet op de juiste manier helpen met vragen over jouw privacy, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens

Contactgegevens
Federatie Nederlandse Vakbeweging Horecabond
h.o.d.n. ZZP Hospitality
Veluwezoom 5
1327 AA Almere

Ga naar onze contactpagina

Je kunt ook een brief of e-mail sturen naar onze Functionaris Gegevensbescherming:

Federatie Nederlandse Vakbeweging Horecabond
t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Veluwezoom 5
1327 AA Almere

Telefoonnummer:           020-6631941

E-mailadres:                      privacy@zzphospitality.nl

KvK-nummer:                    40530088

 

 

Vragen?

Neem eenvoudig contact met ons op!

Naar contactformulier

Met ZZP Hospitality
sta je sterker

Word ook lid

Lid worden kost tijdelijk maar €25 voor vier maanden

Inloggen Mijn FNV Zzp-hospitality

Wachtwoord vergeten?
Nu registreren.