Nationale ombudsman opent meldpunt voor ervaringen van zzp'ers met gemeentelijke schuldhulpverlening

04-03-2021

Circa 650.000 mensen in Nederland hebben te maken met problematische schulden. Gevreesd wordt dat dit aantal door de coronacrisis snel zal oplopen. Vooral veel zzp'ers zullen de komende periode voor hulp en ondersteuning bij gemeenten aankloppen.

Daarom start de Nationale ombudsman dit jaar een grootschalig onderzoek. In hoeverre worden zzp'ers ruimhartig toegelaten tot de gemeentelijke schuldhulpverlening? En nemen gemeenten hierbij de uitgangspunten uit zijn eerdere rapporten Een open deur? en het vervolgonderzoek in acht?

Reinier van Zutphen, ombudsman: 'Door deze crisis zullen veel zzp'ers ondanks het steunpakket financieel kopje-onder gaan. Maar een deel van de gemeenten lijkt de dienstverlening aan ondernemers (nog) nauwelijks op orde te hebben. Ik ontvang signalen dat ondernemers worden geweigerd of schuldhulp voor deze groep zelfs nog niet bestaat. Dit vraagt om bijzondere aandacht. Gemeenten moeten voldoende deskundigheid en capaciteit in huis halen, zodat zij goed voorbereid zijn op de verwachte grote toestroom van zzp'ers.'

Meldpunt voor zzp'ers
De ombudsman opent vanaf 1 maart 2021 een meldpunt voor zzp'ers. Hij roept hen op ervaringen met de toegang tot de gemeentelijke schuldhulpverlening aan hem te melden. Deze meldingen worden meegenomen in het onderzoek naar mogelijke knelpunten voor zzp'ers in de toegang tot de gemeentelijke schuldhulpverlening. Het meldpunt is te bereiken via: meldpuntzzp@nationaleombudsman.nl

Eerdere oproep voor betere toegang schuldhulp
Gemeenten moeten schuldhulpverlening aanbieden om hun inwoners uit problematische (schuld)situaties te krijgen. De deur naar schuldhulpverlening moet dan wel wijd open staan. In eerdere rapporten constateerde de ombudsman dat gemeenten bepaalde groepen burgers, waaronder zzp'ers, categoraal uitsluiten van schuldhulp. Terwijl de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) dit niet toelaat. Inmiddels is de wet per 1 januari 2021 gewijzigd en wordt hierin expliciet aangegeven dat zelfstandige ondernemers recht hebben op schuldhulpverlening.

Inloggen Mijn FNV Zzp-hospitality

Wachtwoord vergeten?
Nu registreren.