Kabinet, het steun- en herstelpakket voor zzp'ers kán en moet beter!

04-02-2021

We schreven het al, het steun- en herstelpakket voor zelfstandigen kan en moet beter. Aanpassingen in het pakket moeten snel en efficiënt plaatsvinden, de nood is voor veel zelfstandigen hoog.

Dagelijks worden we overspoeld met mails van zelfstandigen bij wie het water aan de lippen staat. Wij proberen iedereen zo goed en snel mogelijk te informeren bijvoorbeeld via onze nieuwsbrief.


Vandaag hebben wij de Kamer geïnformeerd over aanpassingen die wij noodzakelijk achten in het steun- en herstelpakket. Aanpassingen waarvan wij menen dat die daadwerkelijk mogelijk moeten zijn, rekening houdend met alle groepen werkenden die zo hard getroffen worden door de huidige crisis en rekening houdend met het feit dat ook zoveel gemeenten hard werken om de steun bij de juiste mensen te krijgen.

 

Wij vragen het volgende: 

  • Het moet mogelijk worden dat in de TOZO ruimte komt voor een inkomen van de partner tot in ieder geval € 1.500. Dat betekent een versoepeling van de partnertoets;
  • Het ondernemerskrediet van de TOZO moet verhoogd worden en er moet ruimte komen om een deel van de lening om te zetten in een gift. Wij vragen daarbij speciale aandacht voor de grenswerkers die verder van geen enkele regeling gebruik kunnen maken;
  • De vaste lastengrens uit de TVL moet worden verlaagd van € 3.000 naar € 2.000 per kwartaal;
  • Met de TONK moet haast worden gemaakt omdat ook gemeenten de regeling nog moeten implementeren;
  • Er moet een regeling voor starters komen die geënt is op de TVL en die een verlaagde vaste lastengrens kent.

 

Lees hier de volledige brief.

Wij zorgen ervoor dat dit kabinet een goed beeld krijgt van de situatie waarin veel zelfstandigen momenteel zitten. Dat doen wij met behulp van de vele mails die wij van jullie hebben ontvangen. Voorbeelden helpen om de problematiek duidelijk te maken. Wij beseffen dat niet iedereen de hulp krijgt die hij nodig heeft. Wij blijven ons inzetten voor onze leden om deze crisis het hoofd te kunnen bieden.

Inloggen Mijn FNV Zzp-hospitality

Wachtwoord vergeten?
Nu registreren.