Hopelijk leidt opening basisscholen niet tot vertraging opening horeca

02-02-2021

Volgende week mag het basisonderwijs de deuren weer openen. FNV Horeca heeft gemengde gevoelens bij dit besluit van het Kabinet. Edwin Vlek, sectorbestuurder FNV Horeca: "We kunnen ons voorstellen dat ouders en kinderen hier nu bij gebaat zijn, maar hebben daarnaast wel vraagtekens of deze strategie ook bijdraagt aan het eerder open gaan van de horeca. Deze ene versoepeling en de daarbij ingecalculeerde toename van het aantal besmettingen moet er niet toe leiden dat de opening van de horeca nog langer uitgesteld wordt. De horeca mag niet het sluitstuk van het beleid zijn."

Gebrek aan perspectief

Daarnaast hamert FNV Horeca er op om de sector perspectief te bieden. Vlek: "In de roadmap van het Kabinet die de samenleving perspectief moet bieden hoe we uit de coronacrisis kunnen komen, wordt de horeca slechts in de slipstream genoemd. Dit gebrek aan een toekomstvisie leidt er mede toe dat horecamedewerkers massaal de horecasector verlaten om hun heil ergens anders te zoeken. Ook de onzekerheid door negatieve prognoses - het UWV heeft berekend dat 60.000 banen zullen verdwijnen in de horeca - zorgen voor een leegloop van medewerkers in de horeca. Dit zijn de medewerkers die - als de horeca de deuren weer mag openen – keihard nodig zijn om de sector weer op te bouwen.  Daarnaast zien we ook dat de instroom van toekomstige horecamedewerkers op het mbo enorm achterblijft. Ouders raden op dit moment hun kinderen zelfs een opleiding in de horeca af."

Horeca 100% veilig

Horecamedewerkers en horecabedrijven snakken er naar om weer open te gaan. Vlek: "We weten zeker dat de horeca op ieder moment 100% veilig kan openen, zowel voor de medewerkers als voor de gasten. Horecabedrijven snijden immers in hun eigen vingers én omzet als ze dit niet kunnen garanderen. Het is voor hen namelijk geen 5 voor 12, maar al 5 over 12."

Inloggen Mijn FNV Zzp-hospitality

Wachtwoord vergeten?
Nu registreren.