Samen zelfstandig: ZZP Hospitality zet zich in voor zzp’ers

18-02-2021

Voor ZZP Hospitality zal 2021 een jaar worden met twee gezichten. Enerzijds leven we van dag tot dag en blijven we inzetten op steunmaatregelen voor ondernemers om de coronacrisis te overleven. Anderzijds richten we onze blik toch ook voorzichtig naar de toekomst. En willen we samen met jullie, onze leden, de voorwaarden formuleren waaronder zzp’ers in de gastvrijheidssector toekomstbestendig kunnen ondernemen.

Samen zelfstandig
Zoals je van ons als belangenbehartiger mag verwachten, hebben wij daar wel ideeën over. Collectief onderhandelen en afspraken maken zijn hier voor ons het centrale thema. Immers, de behoefte onder zelfstandigen om zich collectief te organiseren is alleen maar stijgende. Zie bijvoorbeeld de gestage groei van ons ledenaantal. 

Werkbare tarieven
Bij collectief afspraken maken denken wij aan het vaststellen van een werkbaar minimumtarief voor iedere hospitality-sector. Een tarief waar de opdrachtgever ja tegen zegt en waar jij als zzp’er al je kosten, reserveringen en risico’s in kwijt kan. Waarmee we er voor zorgen dat niemand meer onder dit tarief duikt en de prijs niet langer allesbepalend is. Het gesprek zal dan voornamelijk gaan over de kwaliteit van de inhuur. Een zeer gewenste ontwikkeling, lijkt ons.

"Bij collectief afspraken maken denken wij aan het vaststellen van een werkbaar minimumtarief voor iedere hospitality-sector. Een tarief waar de opdrachtgever ja tegen zegt en waar jij als zzp’er al je kosten, reserveringen en risico’s in kwijt kan."


Pensioen, aov en vakkennis
Daarnaast kunnen collectieve afspraken ook gaan over een goede pensioenopbouw, een betaalbare en toegankelijke arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) en de mogelijkheid om vakkennis actueel te houden via opleidingen. Hoe en waar we deze afspraken maken tussen sociale partners – of dit nu binnen een cao is of elders - dat maakt voor ons niet uit. Als ze maar gemaakt worden. Zodat jullie kunnen doen waar jullie goed in zijn, namelijk ondernemen en wij vanuit ZZP Hospitality er voor zorgen dat de randvoorwaarden op orde zijn. Wij willen faciliteren en jullie in je kracht zetten.

Onderzoek
Dit jaar starten we een breed onderzoek onder freelancers in de gastvrijheidssectoren over wat er speelt en aan waar behoefte aan is. Daarbij gaan wij in op vragen als ‘hoe wil jij je oude dag verzekerd zien’ en ‘wat is een werkbaar tarief’. De resultaten vormen de basis voor het beleid dat we de komende jaren willen voeren.

Denk jij mee?
Naast het onderzoek willen we ook graag horen welke koers  we volgens jullie moeten varen. Jullie hebben immers de wijsheid in pacht, niet wij. Daarom nodig ik je van harte uit om jouw mening te geven, gevraagd of ongevraagd en subtiel of ongezouten.

Laat van je horen en laat je reactie achter of stuur me een e-mail.

Hartelijke groet,
Edwin Vlek
info@zzphospitality.nl

Inloggen Mijn FNV Zzp-hospitality

Wachtwoord vergeten?
Nu registreren.